May 2019 Fur Cons

May 9 – 12 2019 Central Plains Fur Meet Goddard, Kansas

May 9 – 13 2019 Furry Weekend Atlanta Atlanta, GA

May 16 – 19 2019 Biggest Little Fur Con Reno, NV

May 23 – 26 2019 AnthrOhio Columbus, Ohio

May 24 – 26 2019 Furlandia Portland, OR

May 24 – 28 2019 Confuzzled Birming ham, England

May 29 – June 2, 2019 Furizon Italy

May 30 – June 2 2019 Fauntastic Lyon, France

May 31 to June 2 2019 FurDu Gold Coast, Queensland, Australia